STEŚ-R dla obwodnicy Międzyborza
w ciągu drogi krajowej 25Aktualności
Marzec 2023

• Przygotowanie do posiedzenia KOPI.

• Kontynuacja prac projektowych.Luty 2023

• Weryfikacja i wprowadzanie uwag do opracowania Studium Geologiczno-Inżynierskiego.

• Weryfikacja i wprowadzanie uwag do opracowania Dokumentacja Hydrologiczna.Styczeń 2023

• Sporządzanie opracowania Studium Geologiczno-Inżynierskiego oraz Dokumentacji Hydrologicznej.

• Kontynuacja prac projektowych.Grudzień 2022

• Spotkanie ZOPI – 2 grudnia 2022 r.

• Kontynuacja prac terenowych branży hydrogeologicznej.Listopad 2022

• Uzyskanie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych dla Dokumentacji Hydrogeologicznej.

• Rozpoczęcie prac terenowych dla Dokumentacji Hydrogeologicznej.Październik 2022

• Sporządzenie raportu z rocznej inwentaryzacji przyrodniczej.

• Kontynuacja prac projektowych.

• Procedura uzyskiwania zatwierdzenia PRGH.Wrzesień 2022

• Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej.

• Kontynuacja prac projektowych i branżowych.Sierpień 2022

• Kontynuacja prac projektowych, uzgodnienia z gestorami.

• Wykonanie badań terenowych dla PRGH.Lipiec 2022

• Analiza Formularzy opinii mieszkańców Gminy Międzybórz dotyczących projektowanej Obwodnicy.

• Kontynuacja prac projektowych oraz branżowych.

• Rozpoczęcie prac terenowych.

• Akceptacja opracowań branży geologicznej.Czerwiec 2022

• UWAGA: Zmiana terminu, spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 21.06.2022, szczegóły w zakładce Akcja informacyjna II.Maj 2022

• Kontynuacja prac projektowych i branżowych. Przygotowanie materiałów na konsultacje społeczne.Maj 2022

• Data startu Akcji informacyjnej II to 16.06.2022Kwiecień 2022

• Kontynuacja prac projektowych. Analiza dotycząca udziału odcinków z możliwością na wyprzedzanie. W zakresie branży melioracyjnej: przygotowanie do obliczeń hydrologicznych, pomiary cieków, zbieranie informacji niezbędnych do dalszych opracowań projektowych.

• Przygotowanie materiałów do audytu BRD.

• Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej, wstępne ustalenie lokalizacji przejść dla zwierząt.Marzec 2022

• Kontynuacja prac projektowych, Kontynuacja całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej.

• Sporządzanie opracowań z zakresu branży przyrodniczej.Luty 2022

Kontynuacja prac projektowych. Kontynuacja całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej. Sporządzani opracowań z zakresu branży przyrodniczej.Styczeń 2022

Kontynuacja prac projektowych. Przekazanie materiałów do oceny BRD. Akceptacja analizy i prognozy i ruchu.Styczeń 2022

Przekazanie PRG i PRB.Grudzeń 2021

Zakończono prace nad opracowaniem analizy i prognozy ruchu i przekazano je Zamawiającemu.Grudzień 2021

Trwają prace projektowe oraz opracowania branżowe.Listopad 2021

Dobiegają końca prace związane z opracowaniem analizy i prognozy ruchu, sporządzanej na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów ruchu drogowego w wyznaczonych miejscach.Listopad 2021

Zakończono Akcję Informacyjną I. Wykonano podsumowanie zebranych opinii, które będą podstawą do dalszych prac projektowych.Październik 2021

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym planowanej obwodnicy
oraz licznymi wnioskami o przedłużenie terminu na przesyłanie formularzy Opinii, termin został wydłużony do 30 października.Październik 2021

01.10.2021 - start Akcji informacyjnej I
Materiały informacyjne oraz warianty budowy obwodnicy udostępnione są w zakładce "Akcja informacyjna I"Wrzesień 2021

Data startu Akcji informacyjnej I to 01.10.2021
Materiały informacyjne dotyczące tej Akcji udostępnione zostaną na stronie internetowej www.dk25-obwodnica-miedzyborza.pl w dniu 01 października 2021 r.
Sierpień 2021

Przygotowanie dokumentacji fotograficznej w zakresie oddziaływania inwestycji.Lipiec 2021

Wizja w terenie z Zamawiającym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego.
Prowadzenie prac projektowych polegających na wyznaczeniu korytarzy przebiegu obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej 25 zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi ze stanu istniejącego.

Czerwiec 2021

Podpisanie umowy nr O.WR.D-3.2413.216.2020 pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Multiconsult Polska sp. z o.o. na opracowanie: Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewidywane terminy najbliższych spotkań informacyjnych

• STEŚ etap I – spotkania w IV kwartale 2021r.