STEŚ-R dla obwodnicy Międzyborza
w ciągu drogi krajowej 25Zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
Tel. (71) 334 73 00Wykonawca

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. (22) 246 07 00