STEŚ-R dla obwodnicy Międzyborza
w ciągu drogi krajowej 25Zaawansowanie prac projektowych
• Podpisanie umowy / 07.06.2021r.

• Wizja w terenie z udziałem Zamawiającego / 22.06.2021r.

• Zebranie materiałów wyjściowych, opracowywanie korytarzy / w trakcie